Inkubator Kariery
Twojej Kariery!

News & Updates...
 
 
Tu honorujemy CKDR - fiolet
facebook inkubator kariery

Zaproszenie do udziału w projekcie

24-06-2016
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie zaprasza do udziału w projekcie „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”
Projekt skierowany jest dla:
•    osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (bądź jego odpowiednik),
•    osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą w tym rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze (18-25lat).

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która zamieszkuje teren powiatu cieszyńskiego, korzysta ze świadczeń pomocy społecznej oraz nie korzysta z tego samego typu wsparcia w innych Działaniach i Priorytetach współfinansowanych przez Unię Europejską.


W ramach projektu organizowane są m.in.:
•    szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje i kompetencje zawodowe,
•    szkolenia miękkie z zakresu doradztwa zawodowego i psychologii,
•    indywidualne porady specjalistyczne

Szczegółowe iinformacje można uzysdkać w Biurze Projektu w Cieszynie
ul. Katowicka 1,
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.
Tel.: 698-726-165, 696-306-195