Inkubator Kariery
Twojej Kariery!

News & Updates...
 
 
Tu honorujemy CKDR - fiolet
facebook inkubator kariery

Relacja z Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

26-10-2016

Hasłem przewodnim tegorocznego OTK było „Bądź autorem swojej kariery”.

Podczas tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery byliśmy bardzo aktywni. Rozpoczęliśmy od warsztatów coachingowych „Kariera i szczęście”, które prowadzimy wspólnie z Martą Jędrzejewską w przepięknym, nowoczesnym Domu Kultury Dąb w Katowicach. Chcemy żeby warsztaty na stałe, raz w miesiącu, gościły w naszym kalendarzu.

Podobnie jak w ubiegłym roku, część działań zrealizowaliśmy z Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie. Wspólnie przeprowadziliśmy warsztaty dla rodziców, którzy chcieli się nauczyć jak mądrze wspierać swoje dzieci w podejmowaniu wyborów edukacyjnych i zawodowych. Rodzice brali aktywny udział w zajęciach, żywo dyskutowali i chętnie dzielili się swoimi doświadczeniem. Warsztaty dotyczyły głównie rozpoznawania potencjału dziecka (zainteresowań, zdolności, temperamentu, cech charakteru) i innych czynników na jakie warto zwrócić uwagę dokonując wyboru kierunku dalszego kształcenia. Dziękujemy za udział. Byliśmy również  obecni podczas sympozjum poświęconego tematyce planowania kariery zawodowej, zorganizowanego przez ZPPP w Sali Konferencyjnej Zamku w Cieszynie. Inkubator Kariery reprezentowała Kasia Cieloch, która w swoim wystąpieniu szukała odpowiedzi na pytania czy w tak szybko zmieniającej się i różnorodnej rzeczywistości można jeszcze efektywnie wspierać młodych ludzi stosując tradycyjne metody i narzędzia doradcze? Jaką rolę powinien dzisiaj pełnić doradca zawodowy? Jak wspierać, a nie doradzać? Z jakich technik i narzędzi korzystać aby przygotować młodego człowieka do pełnienia roli autora własnej kariery? Kasia przedstawiła główne założenia filozofii coachingu oraz możliwości zastosowania narzędzi coachingowych w doradztwie zawodowym. Po zakończeniu sympozjum Kasia poprowadziła część warsztatową podczas której, zaprezentowała i przećwiczyła z obecnymi wybrane techniki i narzędzia. Były pytania otwarte, aktywne słuchanie, różne możliwości jakie daje wykorzystanie metafory, wizualizacja (Mapa marzeń i celów), Koło Priorytetów  i wiele innych.

Bardzo dziękujemy Izie Baszczyńskiej z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie za ponowne zaproszenie Inkubatora Kariery do wspólnego włączenia się w realizację tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Prezentacja i Fotorelacja z OTK 2016 w Cieszynie