Inkubator Kariery
Twojej Kariery!

News & Updates...
 
 
Tu honorujemy CKDR - fiolet
facebook inkubator kariery

Dofinansowanie szkoleń i doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

05-09-2017
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, rozpoczęło nabór wniosków do projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników.

Projekt oparty jest na Podmiotowym Systemie Finansowania (PSF), który gwarantuje przedsiębiorcy możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ , odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorcy.

 KTO MOŻE POZYSKAĆ DOFINANSOWANI

Wsparcie skierowane jest wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego, oraz ich pracowników i kadry zarządzającej.


KTO UDZIELA DOFINANSOWANIA:

Dofinansowanie udzielane jest przez Operatorów Regionalnych. W ramach projektu Operatorami są:

  • Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości - odpowiada za obszar obejmujący subregion południowy (powiat bielski, cieszyński i żywiecki) oraz powiat pszczyński;
  • Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (lider) odpowiada za obszar obejmujący subregion północny oraz powiaty: lubliniecki i zawierciański,
  • Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu odpowiada za obszar obejmujący subregion centralny bez powiatów: lublinieckiego, zawierciańskiego, pszczyńskiego i gliwickiego oraz
  • WYG Consulting sp. z o.o. z Warszawy odpowiada za obszar obejmujący subregion zachodni oraz powiat gliwicki i miasta Gliwice i Zabrze,

 

NA CO MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie dotyczy usług rozwojowych doradczych i szkoleniowych, zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej) oraz wspieraniu rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców. Dofinansowanie przekazywane jest wyłącznie na usługi funkcjonujące w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Wysokość dofinansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorcy wynosi maksymalnie 80% wartości danej usługi rozwojowej (minimalnie – 50%), przy czym maksymalna kwota dofinansowania, o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych, wynosi 100 000 zł. Aby ustalić właściwy poziom dofinansowania zapraszamy do kontaktu.

JAK TO SIĘ BĘDZIE ODBYWAĆ?

  • Przedsiębiorca wybiera odpowiednią usługę w BUR i podpisuje umowę wsparcia z Operatorem.
  • Operator PSF wylicza wysokość wkładu własnego wymaganą dla danej usługi, który przedsiębiorca wpłaca Operatorowi na tzw. konto przedpłacone.
  • Wybrana przez przedsiębiorcę firma świadcząca szkolenie/doradztwo realizuje na jego rzecz usługę i wystawia fakturę, którą przedsiębiorca przekazuje Operatorowi.
  • Po prawidłowej weryfikacji wykonania usługi Operator wypłaca środki wykonawcy


DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:

dostępne są na stronie www.operatorpsf.pl. Na chwilę obecną, z uwagi na trwające jeszcze prace nad stroną internetową, będą Państwo przekierowani na stronę lidera projektu Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. W zakładce PLIKI do pobrania znajdą Państwo komplet dokumentów niezbędnych do złożenia aplikacji.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

Ul. Cieszyńska 367, Bielsko-Biała (II piętro – p. 309)

Tel: 33 49-60-208; 500-119-891

E-mail: e-mail: cur@bcp.org.pl

 

INFORMACJE DODATKOWE

Okres realizacji projektu: 1.04.2017 r. – 30.04.2022 r.

Wartość projektu wynosi 65 684 000 zł, przy czym wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 54 309 914,53 zł przypada w równych częściach na każdego z Partnerów.