Inkubator Kariery
Twojej Kariery!

News & Updates...
 
 
Tu honorujemy CKDR - fiolet
facebook inkubator kariery

Zaproszenie do udziału w projekcie - szkolenia językowe i komputerowe

03-02-2018
Centrum Usług Językowych ALBION we współpracy z Centrum Szkoleniowym Masterlang zapraszają do udzaiłu w projekcie "Kuźnia Kompetencji Kluczowych"
Projekt jest realizowany na terenie województwa śląskiego w okresie 01 lipca 2017 do 30 czerwca 2020.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE SZKOLEŃ:
Warunek obligatoryjny:
• Osoby dorosłe, po 25 roku życia
• Osoby pracujące
• Osoby zamieszkujące i/lub pracujące na terenie województwa śląskiego

A także należą przynajmniej do jednej z poniższych grup tj. :
• są kobietami ( w szczególności są kobietami powracającymi na rynek pracy po urodzeniu i wychowaniu dziecka)
• są osobami z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
• są osobami po 50 roku życia
• są osobami zamieszkującymi tereny wiejskie
• są osobami z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym 

DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W PROJEKCIE:
• szkolenia z zakresu nauki języków obcych: angielskiego, niemieckiego i francuskiego ( każdy z modułów zakłada realizację 60 jednostek dydaktycznych tj. 45 min. zakończonych egzaminem TOEIC/WIDAF/TFI). Istnieje możliwość kontynuowania nauki na kolejnych poziomach zaawansowania!
• szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych wg standardu ECCC - DIGCOMP (Digital Competences) na trzech poziomach zaawansowania

CZY SZKOLENIA BĘDĄ PŁATNE:
Projekt zakłada wpłatę wkładu własnego przez uczestników szkoleń stanowiącego równowartość 15% wartości szkolenia.
➢ 60 h moduł nauki języka angielskiego zakończony egzaminem TOEIC - jedynie 2,88 zł/h lekcyjną!
➢ 60 h moduł nauki języka niemieckiego zakończony egzaminem WIDAF – jedynie 3,08 zł/h lekcyjną!
➢ 60 h moduł nauki języka francuskiego zakończony egzaminem TFI – jedynie 2,86 zł/h lekcyjną!
➢ 100 h moduł szkolenia z kompetencji cyfrowych zakończony egzaminem DIGCOMP zgodnym ze standardem ECCC - jedynie 3,3 zł/h lekcyjną!
➢ 150 h moduł szkolenia z kompetencji cyfrowych zakończony egzaminem DIGCOMP zgodnym ze standardem ECCC – jedynie 3,49zł/h lekcyjną!
➢ 300 h moduł szkolenia z kompetencji cyfrowych zakończony egzaminem DIGCOMP zgodnym ze standardem ECCC – jedynie 3,32zł/h lekcyjną!

DODATKOWE KORZYŚCI:
➢ W ramach każdego kursu gwarantujemy : podręcznik, ćwiczenia oraz materiały szkoleniowe.
➢ Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych Lektorów i Trenerów.
➢ Projekt zakłada utworzenie grup szkoleniowych blisko miejsca zamieszkania potencjalnych uczestników.
➢ Każda forma wsparcia zakończona jest międzynarodowym egzaminem potwierdzającym zdobycie kwalifikacji.

BLIŻSZE INFORMACJE NA TEAMT PROJEKTU:
➢ pod numerami telefonów: 533 324 849 ; 533 327 944 oraz 533 327 943
➢ pisząc maila na adres: slaskie@masterlang.eu
➢ wchodząc na stronę internetową projektu: Masterlang.pl/kuzniakk