Inkubator Kariery
Twojej Kariery!

 
 
 
facebook inkubator kariery


Akademia Rynku Pracy.
Zapraszamy na szkolenia rozwijające praktyczne umiejętności efektywnego nawiązywania kontaktów z pracodawcami.
Terminy szkoleń ustalane są indywidualnie.AUTOPREZENTACJA PODCZAS ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

PLANOWANIE ŚCIEŻKI KARIERY

RYNEK PRACY BEZ TAJEMNIC

SZTUKA PISANIA SKUTECZNYCH CV I LISTÓW MOTYWACYJNYCH

BUDOWANIE OBRAZU SAMEGO SIEBIE - odkrywanie własnych możliwości i umiejętności 

 

AUTOPREZENTACJA PODCZAS ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Poruszane zagadnienia:

1.    Sztuka wywierania dobrego wrażenia.
2.    Elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
3.    Przygotowanie kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej.
4.    Przebieg rozmowy z pracodawcą.
5.    Sztuka autoprezentacji – o czym trzeba pamiętać podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
6.    Rozpraszanie obaw pracodawcy oraz  tzw. barier wewnętrznych obniżających poczucie własnej wartości i pewności siebie.
7.    Pytania pracodawców i kandydatów do pracy.
8.    Przeprowadzanie próbnych rozmów oraz ocena i utrwalanie pozytywnych efektów rozmowy i własnego zachowania.

Czas trwania warsztatów 16 godzin szkoleniowych ( 2 dni )


PLANOWANIE ŚCIEŻKI KARIERY


Poruszane zagadnienia

1.    Co to jest kariera zawodowa i czy warto ją zaplanować.
2.    Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne związane planowaniem kariery edukacyjnej i zawodowej.
3.    Odkrywanie własnego potencjału zawodowego.
4.    Planowanie kariery zawodowej.
5.    Wyznaczenie celów metodą SMART.

Czas trwania warsztatów 8 godzin szkoleniowych ( 1 dzień )


RYNEK PRACY BEZ TAJEMNIC

Poruszane zagadnienia:


1.    Podmioty rynku pracy: sprzedawca, nabywca, towar, transakcja.
2.    Działania marketingowe osób poszukujących zatrudnienia.
3.    Tendencje na rynku pracy – zawodowe metamorfozy, branże przyszłości.
4.    Określenie źródeł pozyskiwania informacji o miejscach pracy.
5.    Skuteczne metody nawiązywania kontaktów z pracodawcami.
6.    Networking – sieć kontaktów.
7.    Metody rekrutacji i selekcji pracowników.
8.    Analiza różnych form aktywności zawodowej.

Czas trwania warsztatów 8 godzin szkoleniowych ( 1 dzień )

 
SZTUKA PISANIA SKUTECZNYCH CV I LISTÓW MOTYWACYJNYCH

Poruszane zagadnienia:


1.    Rola Curriculum Vitae oraz listu motywacyjnego w poszukiwaniu pracy.
2.    Niezbędne elementy życiorysu zawodowego.
3.    Schemat przygotowania CV.
4.    Zasady pisania listu motywacyjnego.
5.    Pozostałe dokumenty niezbędne w poszukiwaniu zatrudnienia:
  • kwestionariusz osobowy,
  • portfolio,
  • referencje.
6.    Przygotowanie własnych dokumentów aplikacyjnych.

Czas trwania warsztatów 8 godzin szkoleniowych ( 1 dzień )

 
BUDOWANIE OBRAZU SAMEGO SIEBIE - odkrywanie własnych możliwości i umiejętności

Poruszane zagadnienia:


1.    Samopoznanie w zakresie preferencji zawodowych i ich znaczenie w podejmowaniu określonego zatrudnienia.
2.    Typy osobowości zawodowych wg J. Hollanda.
3.    Określanie umiejętności, mocnych i słabych stron, zdolności  i zainteresowań.
4.    Diagnoza wartości orientujących przyszłą karierę zawodową.
5.    Ocena predyspozycji i postaw przedsiębiorczych.
6.    Testy do samooceny.

Czas trwania warsztatów 8 godzin szkoleniowych ( 1 dzień )


 

Kurs dla kelnerów II stopnia jest rozszerzeniem wiedzy kursu dla kelnerów I stopnia połączony z nowymi zagadnieniami. Na ten kurs zapraszamy wszystkie osoby, które są absolwentami kursu kelnerskiego I stopnia oraz pracowników branży gastronomicznej , chcących rozszerzyć swoje umiejętności o specjalistyczną wiedzę.

 

Program:

 

    przygotowanie sali konsumpcyjnej do przyjęcia gości (czystość, sprzęt, asortyment)

    zachowanie kelnera podczas obsługi gości (od wejścia po wyjście gości)

    psychologia sprzedaży czyli jak osiągnąć wysokie napiwki

    sprzedaż sugerowana - czy zawsze?

    celebracja wina - warsztaty

    flambirowanie - warsztaty

 

 

Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne ćwiczenia prowadzone są przez profesjonalnych trenerów. Fachowa wiedza i wieloletnie doświadczenie w zawodzie kelnera, doradcy gastronomicznego, audytora, managera gastronomii oraz specjalisty ds. kształcenia pracowników branży HoReCa powodują, że trenerzy są uważani w środowisku za kompetentnych nauczycieli o szerokiej fachowej wiedzy. Zajęcia odbywają się w sali treningowej znajdującej się w Wiśle

 

CENA: tylko 590 zł

 

w cenie zawarte zostały:

 

    16 godzin ćwiczeń ( 2 dni )

    opieka trenera na czas szkolenia

    materiały szkoleniowe: dydaktyczne, pomocnicze,

    kawa, herbata

    egzamin sprawdzający wiedzę teoretyczną i praktyczną nabytą podczas kursu

    certyfikat w dwóch językach,