Inkubator Kariery
Twojej Kariery!

 
 
 
facebook inkubator kariery


Szkolenia dla Doradców Zawodowych
Zapraszamy na szkolenia doradców zawodowych, nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych oraz inne osoby pracujące w obszarze „helping professions”.
Terminy szkoleń ustalane są indywidualnie.

Zajęcia realizowane są w ciągu 2 dni, obejmują 16 godzin szkoleniowych.

Cena jednego szkolenia - 700 zł 

WYKORZYSTANIE NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH W DORADZTWIE ZAWODOWYM

DORADZTWO ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WYKORZYSTANIE NARZĘDZI COACHINGOWYCH W DORADZTWIE ZAWODOWYM


RADZENIE SOBIE ZE STRESEM I WYPALENIEM ZAWODOWYM
 

WYKORZYSTANIE NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH W DORADZTWIE ZAWODOWYM

Szkolenie skierowane jest do doradców zawodowych, pedagogów, psychologów oraz osób pracujących z klientami w obszarze związanym z rozwojem edukacyjnym i zawodowym.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz rozwój umiejętności umożliwiających efektywne wykorzystanie narzędzi diagnostycznych w planowaniu i rozwoju kariery edukacyjno-zawodowej różnych grup klientów.
 

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:

  1. Cele i rodzaje diagnoz w doradztwie zawodowym.

  2. Obszary diagnostyczne w doradztwie zawodowym:
     - zainteresowania i preferencje
     - temperament i cechy charakteru
     - uzdolnienie i talenty
     - aspiracje
     - przekonania, wartości i postawy
     - role grupowe
     - kompetencje i kwalifikacje
     - kompetencje

  3. Metody i techniki diagnostyczne:

     - testy, kwestionariusze i ankiety

    
- techniki projekcyjne

     - techniki socjodynamiczne
     - metafora
     - analiza SWOT
     - technika Q

 


 
DORADZTWO ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Szkolenie skierowane jest do osób, zajmujących się udzielaniem wsparcia klientom niepełnosprawnym w obszarze związanym z planowaniem rozwoju edukacyjnego i zawodowego oraz podejmowaniem zatrudnienia.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz rozwój umiejętności umożliwiających udzielanie optymalnej pomocy osobom niepełnosprawnym..
 

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:

  1. Definicje, stopnie i rodzaje niepełnosprawności.
  2. Wymagania zawodów i stanowisk pracy.
  3. Indywidualizacja i podmiotowość w pracy z klientem niepełnosprawnym.
  4. Ocena możliwości rozwoju edukacyjnego i zawodowego oraz podejmowania pracy przez osoby z różnym  
      rodzajem niepełnosprawności.
  5. Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych, wpływ otoczenia osób niepełnosprawnych na podjęcie pracy.
  6. Bariery w podjęciu zatrudnienia napotykane przez ON.
  7. Rola w integracji społecznej i zawodowej w życiu osób niepełnosprawnych.
  8. Model zatrudnienia wspomaganego.
  9. Instrumenty wspierające zatrudnianie osób niepełnosprawnych
10. Instytucje i organizacje wspierające osoby niepełnosprawne.

 
 
 
WYKORZYSTANIE NARZĘDZI COACHINGOWYCH W DORADZTWIE ZAWODOWYM

Szkolenie skierowane jest do doradców zawodowych oraz osób pracujących z klientami indywidualnymi w obszarze związanym z rozwojem edukacyjnym i zawodowym.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz rozwój umiejętności umożliwiających efektywne wykorzystanie narzędzi coachingowych w aktywizacji zawodowej klientów.


Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:

 1. Czym jest coaching i czym różni się od innych form wspomagania klientów.
 2. Cechy, umiejętności i etyka pracy coacha.
 3. Struktura rozmowy coachingowej.
 4. Budowanie relacji coachingowych.
 5. Mechanizm zmiany.
 6. Narzędzia i techniki coachingowe zwiększające efektywność procesu aktywizacji zawodowej.
 7. Bariery komunikacyjne występujące podczas procesu doradczego .
 8. Analiza przypadku - symulacja porady indywidualnej
 9. Udzielanie informacji zwrotnej, podsumowanie efektów i postępów klienta.

 
RADZENIE SOBIE ZE STRESEM I WYPALENIEM ZAWODOWYM

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w obszarze tzw. „helping professions”, których specyfika wykonywanej pracy wymaga kontaktu z drugim człowiekiem.
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do rozpoznawania i rozumienia istotnych elementów stresu oraz syndromów wypalenia zawodowego oraz rozwoju umiejętności radzenia sobie nimi.


Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:

   1. Stres i jego źródła.
   2. Model stresu – jego oznaki i typowe reakcje na stres.
   3. Identyfikacja własnych źródeł stresu i sposobów reagowania na stres.
   4. Skutki stresu krótko i długotrwałego.
   5. Techniki radzenia sobie ze stresem.
   6. Pojęcie wypalenia zawodowego.
   7. Wskaźniki wypalenia – rozpoznawanie, diagnoza.
   8. Fazy wypalenia zawodowego.
   9. Skutki wypalenia zawodowego.
 10. Strategie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
 11. Work-life balance.


Kurs dla kelnerów II stopnia jest rozszerzeniem wiedzy kursu dla kelnerów I stopnia połączony z nowymi zagadnieniami. Na ten kurs zapraszamy wszystkie osoby, które są absolwentami kursu kelnerskiego I stopnia oraz pracowników branży gastronomicznej , chcących rozszerzyć swoje umiejętności o specjalistyczną wiedzę.

 

Program:

 

    przygotowanie sali konsumpcyjnej do przyjęcia gości (czystość, sprzęt, asortyment)

    zachowanie kelnera podczas obsługi gości (od wejścia po wyjście gości)

    psychologia sprzedaży czyli jak osiągnąć wysokie napiwki

    sprzedaż sugerowana - czy zawsze?

    celebracja wina - warsztaty

    flambirowanie - warsztaty

 

 

Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne ćwiczenia prowadzone są przez profesjonalnych trenerów. Fachowa wiedza i wieloletnie doświadczenie w zawodzie kelnera, doradcy gastronomicznego, audytora, managera gastronomii oraz specjalisty ds. kształcenia pracowników branży HoReCa powodują, że trenerzy są uważani w środowisku za kompetentnych nauczycieli o szerokiej fachowej wiedzy. Zajęcia odbywają się w sali treningowej znajdującej się w Wiśle

 

CENA: tylko 590 zł

 

w cenie zawarte zostały:

 

    16 godzin ćwiczeń ( 2 dni )

    opieka trenera na czas szkolenia

    materiały szkoleniowe: dydaktyczne, pomocnicze,

    kawa, herbata

    egzamin sprawdzający wiedzę teoretyczną i praktyczną nabytą podczas kursu

    certyfikat w dwóch językach,