Inkubator Kariery
Twojej Kariery!

 
 
 
facebook inkubator kariery

Dokumenty aplikacyjne - CV i list motywacyjny


Prawidłowo napisane dokumenty aplikacyjne znacznie zwiększają szansę uzyskania zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, stanowią więc przepustkę do wymarzonej pracy. Aby zainteresować potencjalnego pracodawcę dokumenty aplikacyjne muszą precyzyjnie wskazywać kluczowe dla pracodawcy kwalifikacje i kompetencje, a także podkreślać posiadane umiejętności i doświadczenie.

Dokumenty aplikacyjne redagowane są indywidualnie, uwzględniają posiadany potencjał zawodowy klienta oraz wymogi stanowiska pracy, na które aplikuje.


Cena przygotowania CV wraz z listem motywacyjnym:
  • w trybie standardowym*  100 zł
  • w trybie ekspresowym*    150 zł
Cena przygotowania CV:
  • w trybie standardowym 60 zł
  • w trybie ekspresowym 100 zł

Cena przygotowania listu motywacyjnego:
  • w trybie standardowym 60 zł
  • w trybie ekspresowym 100 zł


* tryb standardowy to 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00
(w dni robocze nie są wliczane soboty, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy)

* tryb ekspresowy to 3 dni robocze
(istnieje również możliwość indywidualnego ustalenia terminu realizacji zamówienia)