Inkubator Kariery
Twojej Kariery!

 
 
 
facebook inkubator kariery

Coaching kariery to . . .

wsparcie w procesie planowania i rozwoju kariery zawodowej, zgodnej z wartościami oraz potencjałem klienta. Coach pomaga klientowi odnaleźć te zasoby osobiste i zawodowe, które stanowią jego stabilny fundament i umożliwią progres. Coach pomaga również zastanowić się nad miejscem, w którym aktualnie jest klient i określić miejsce, do którego chciałby dojść. W coachingu kariery istotna jest także analiza strategii osiągania sukcesu, oszacowanie posiadanych zasobów, motywatorów, przekonań, zarówno tych świadomych, jak i tych, o których klient nie mówi wprost, a które widoczne są w jego zachowaniu.

Szacuje się, iż średnio w trakcie swojej całej aktywności zawodowej aż 10 razy zmieniamy miejsce zatrudnienia. Statystyki mówią również, że aż 90% osób nie jest zadowolonych ze swojej pracy. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być między innymi to, że praca, którą wykonujemy nie jest związana naszymi pasjami czy potrzebami.


Usługi coachingu kariery kariery kierujemy do osób, które . . .

 • chcą czerpać większe zadowolenie ze swojej pracy
 • szukają wsparcia/inspiracji w sytuacji zmiany lub poszukiwania zatrudnienia
 • są nastawione na rozwój zawodowy, szukają pomysłów w jaki sposób i w jakich kierunkach mogę się rozwijać
 • poszukują równowagi pomiędzy życiem zawodowym a życiem osobistym
 • rozpoczynają swoją drogę zawodową lub chcą zmienić jej bieg, jednak nie czują się pewnie na rynku pracy
 • chcą odkryć swój potencjał zawodowy

 


Co możemy dla Ciebie zrobić
 
 

Coach udzieli Ci wsparcia i inspiracji w osiąganiu coraz lepszych efektów i coraz bardziej ambitnych celów zawodowych

 • określisz dokładnie swoje oczekiwania wobec pracy i rozważysz różne scenariusze swojej zawodowej przyszłości
 • zyskasz większą świadomość swoich mocnych stron oraz obszarów do rozwoju 
 • przekonasz się, jak dużych zmian potrzebujesz i jakich działań to od Ciebie wymaga
 • zbudujesz plan działania


Jakie korzyści osiągniesz ze spotkania . . .

 • odkryjesz i umocnisz swoje silne strony, wartości i aspiracje
 • wzmocnisz samodzielność i wiarę w osiągnięcie zakładanych celów 
 • będziesz mógł właściwe określić swój cel zawodowy oraz wytyczyć realne etapy, które pozwalają Ci go osiągnąć
 • wyzwolisz w sobie energię do zmian, wolę wprowadzenia ich w życie i doprowadzenia ich do końca
 • będziesz miał poczucie panowania nad własnym życiem
 •  przełamiesz wewnętrzne ograniczenia i schematy myślenia
 • wzmocnisz zaufanie do siebie i satysfakcję z podjętych działań i decyzji

 

Na spotkania umawiamy się telefonicznie lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.

Sesja indywidualna trwa 60-90 min, koszt jednej sesji to 100 zł.