Inkubator Kariery
Twojej Kariery!

 
 
 
facebook inkubator kariery

Superwizja to . . .


rodzaj konsultacji, podczas której omawiane są doświadczenia zawodowe, związane z prowadzonym procesem doradczym. Superwizor pełni rolę fachowca, eksperta, który pomaga przyjrzeć się własnej pracy, a tym samym zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Udział w superwizji stwarza okazję do wymiany doświadczeń, przemyśleń dotyczących problemów, wątpliwości jakie mogą się pojawić w pracy z klientemSuperwizja jest skierowana do doradców zawodowych, którzy . . .
  • chcą lepiej rozumieć swoje relacje z klientami
  • pragną poszerzyć swoje umiejętności pracy doradczej z osobami reprezentującymi różne potrzeby
  • są zainteresowani własnym rozwojem, szukają narzędzi wspierających i okazji do autorefleksji
  • chcą zapobiec wypaleniu zawodowemu


  

Co możemy dla Ciebie zrobić

Oprócz wsparcia osobistego będziesz miał okazję do pogłębienia swojego rozwoju zawodowego. Zwrócimy uwagę na występowanie Twoich osobistych aspektów, przenoszenie prywatnych przekonań i uwarunkowań na klienta. W atmosferze zaufania i bezpieczeństwa będziesz mógł skupić się na trudnych kwestiach zawodowych, przeprowadzić refleksję nad swoją dotychczasową pracą. Kontakt z ekspertem da Ci możliwość zasięgnięcia fachowej opinii i wyciągnięcia wniosków pomocnych w dalszym rozwoju i doskonaleniu zawodowym.


 

Jakie korzyści osiągniesz ze spotkania

  • będziesz lepiej rozumiał i diagnozował potrzeby swoich klientów

  • poznasz swoje ograniczenia oraz specyfikę swojego funkcjonowania w relacjach zawodowych
  • spojrzysz na swoją pracę z innej perspektywy, wzbogacisz warsztat pracy, dzięki czemu będziesz miał  możliwość pogłębienia swojego rozwoju
  • uzyskasz informację zwrotną na temat własnej pracy oraz wsparcie w trudnych sytuacjach zawodowych
  • ustrzeżesz się od wypalenia zawodowego

Sesja indywidualna trwa 60-90 min, koszt jednej sesji to 120 zł.