Inkubator Kariery
Twojej Kariery!

News & Updates...
 
 
Tu honorujemy CKDR - fiolet
facebook inkubator kariery

Podsumowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery


<<< wróć

Zakończyliśmy już realizację naszych działań w ramach tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Był to dla nas bardzo pracowity Tydzień. Przeprowadziliśmy 4 warsztaty w szkołach ponadgimnazjalnych. Dwa razy gościliśmy w sympatycznym Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie, gdzie przeprowadziliśmy warsztaty „Komunikacja w zespole” oraz „Mapowanie życia”. Byliśmy również obecni w pierwszej klasie Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego w Cieszynie z warsztatem dotyczącym „Diagnozy potencjału zawodowego” oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Wiśle, gdzie również pomagaliśmy wzmocnić „Komunikację w zespole”.

Dziękujemy Paniom Pedagog za zaproszenie, a wszystkim klasom, za bardzo miłe przyjęcie i aktywny udział w zajęciach.

Od środy do piątku pełniliśmy dyżury podczas tzw. „dni otwartych”. Służyliśmy radą, pomocą i wsparciem wszystkim zainteresowanym rozwojem swojej kariery. Odwiedzili nas uczniowie, zatroskani rodzice oraz nauczyciele i pedagodzy.

Prócz tego uczestniczyliśmy w spotkaniu pn. „Opowiem Wam swoją historię”, które odbyło się w gościnnym Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego. Podczas spotkania przedstawiciele różnych zawodów opowiadali o swojej pracy, przedstawiali jej plusy i minusy (plusów było zdecydowanie więcej J ). Wszyscy podkreślali, jak ważne jest aby praca sprawiała przyjemność oraz to, że ich nauka, pomimo tego, iż już wiele lat temu opuścili szkolne mury, nigdy się nie skończyła. Podczas spotkania obecny był policjant, specjalista terapii uzależnień, finansista, specjalistka zajmująca doradztwem i realizacją projektów unijnych, a także geofizyk rodem z Rumunii, który z ogromną pasją opowiedział o swojej pracy w odległych zakątkach świata. Inkubator Kariery reprezentowała Kasia Cieloch, która opowiedziała o zadaniach i kompetencjach doradcy zawodowego oraz o pracy w charakterze freelancera.

Byliśmy również obecni na cieszyńskim Zamku, gdzie odbyła się niezwykle interesująca konferencja „Wyzwania nowoczesnego doradcy”. Podczas konferencji wystąpiła nasza koleżanka Lucyna Pietrzyk reprezentująca tym razem „Instytut Pracy Systemowej z Rodziną” w Bielsku-Białej, która opowiedziała i … pokazała jak destrukcyjny może być „Wpływ rodziny na wybory zawodowe dzieci”. Pani Barbara Kożusznik pracująca w Polskim Gimnazjum w Czeskim Cieszynie przedstawiła „Realizowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego po drugiej stronie Olzy”. Katarzyna Drózd z Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie opowiedziała jakie „Działania Powiatowego Urzędu Pracy wspierają karierę zawodową”, przytaczając konkretne dane statystyczne J, a Izabela Baszczyńska doradczyni zawodowa z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie (gospodyni spotkania) zaprezentowała na jaką „Pomoc poradni w podejmowaniu wyborów edukacyjno- zawodowych” mogą liczyć uczniowie.

Inkubator Kariery reprezentowała Kasia Cieloch z wystąpieniem nt. „Wyzwań współczesnego doradztwa w kontekście zmieniającej się rzeczywistości”, gdzie podzieliła się swoją refleksją dotycząca zmian jakie zaszły w pracy doradcy zawodowego z perspektywy jej 17-letniego doświadczenia zawodowego. Było m.in. o zmianie naszej rzeczywistości, zmianie roli doradcy i jego metod pracy, a także o nowych grupach osób poszukujących wsparcia doradczego.

Bardzo dziękujemy Izie Baszczyńskiej z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie za zaproszenie Inkubatora Kariery do włączenia się w realizację działań w ramach tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Tym samym mamy nadzieję na kontynuację naszej współpracy. 
<<< wróć