Inkubator Kariery
Twojej Kariery!

 
 
 
facebook inkubator kariery
Ogólnopolski Tydzień Kariery...
Relacja z Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery - październik 2016

OTK Cieszyn 2016


Hasłem przewodnim tegorocznego OTK było „Bądź autorem swojej kariery”.

Podczas tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery byliśmy bardzo aktywni. Rozpoczęliśmy od warsztatów coachingowych „Kariera i szczęście”, które prowadzimy wspólnie z Martą Jędrzejewską w przepięknym, nowoczesnym Domu Kultury Dąb w Katowicach. Chcemy żeby warsztaty na stałe, raz w miesiącu, gościły w naszym kalendarzu.

Podobnie jak w ubiegłym roku, część działań zrealizowaliśmy z Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie. Wspólnie przeprowadziliśmy warsztaty dla rodziców, którzy chcieli się nauczyć jak mądrze wspierać swoje dzieci w podejmowaniu wyborów edukacyjnych i zawodowych. Rodzice brali aktywny udział w zajęciach, żywo dyskutowali i chętnie dzielili się swoimi doświadczeniem. Warsztaty dotyczyły głównie rozpoznawania potencjału dziecka (zainteresowań, zdolności, temperamentu, cech charakteru) i innych czynników, na jakie warto zwrócić uwagę dokonując wyboru kierunku dalszego kształcenia. Dziękujemy za udział. Byliśmy również  obecni podczas sympozjum poświęconego tematyce planowania kariery zawodowej, zorganizowanego przez ZPPP w Sali Konferencyjnej Zamku w Cieszynie.

Inkubator Kariery reprezentowała Kasia Cieloch, która w swoim wystąpieniu szukała odpowiedzi na pytania czy w tak szybko zmieniającej się i różnorodnej rzeczywistości można jeszcze efektywnie wspierać młodych ludzi stosując tradycyjne metody i narzędzia doradcze? Jaką rolę powinien dzisiaj pełnić doradca zawodowy? Jak wspierać, a nie doradzać? Z jakich technik i narzędzi korzystać, aby przygotować młodego człowieka do pełnienia roli autora własnej kariery? Kasia przedstawiła główne założenia filozofii coachingu oraz możliwości zastosowania narzędzi coachingowych w doradztwie zawodowym. Po zakończeniu sympozjum Kasia poprowadziła część warsztatową, podczas której zaprezentowała i przećwiczyła z obecnymi wybrane techniki i narzędzia. Były pytania otwarte, aktywne słuchanie, różne możliwości, jakie daje wykorzystanie metafory, wizualizacja (Mapa marzeń i celów), Koło Priorytetów  i wiele innych.

Bardzo dziękujemy Izie Baszczyńskiej z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie za ponowne zaproszenie Inkubatora Kariery do wspólnego włączenia się w realizację tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.


Prezentacja i Fotorelacja OTK 2016 w Cieszynie

Podsumowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery - październik 2015r

Ogólnopolski tydzień kariery cieszyn


Wczoraj 25.10.2015. oficjalnie zakończyliśmy realizację naszych działań w ramach tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Był to dla nas bardzo pracowity Tydzień. Przeprowadziliśmy 4 warsztaty w szkołach ponadgimnazjalnych. Dwa razy gościliśmy w sympatycznym Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie, gdzie przeprowadziliśmy warsztaty „Komunikacja w zespole” oraz „Mapowanie życia”. Byliśmy również obecni w pierwszej klasie Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego w Cieszynie z warsztatem dotyczącym „Diagnozy potencjału zawodowego” oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Wiśle, gdzie również pomagaliśmy wzmocnić „Komunikację w zespole”.

Dziękujemy wszystkim klasom za zaproszenie, bardzo miłe przyjęcie i aktywny udział w zajęciach.

Od środy do piątku pełniliśmy dyżury podczas tzw. „dni otwartych”. Służyliśmy radą, pomocą i wsparciem wszystkim zainteresowanym rozwojem kariery.

Prócz tego uczestniczyliśmy w spotkaniu pn. „Opowiem Wam swoją historię”, które odbyło się w gościnnym Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego. Podczas spotkania przedstawiciele różnych zawodów opowiadali o swojej pracy, przedstawiali jej plusy i minusy (plusów było zdecydowanie więcej J ). Wszyscy podkreślali, jak ważne jest aby praca sprawiała przyjemność oraz to, że ich nauka, pomimo tego, iż już wiele lat temu opuścili szkolne mury, nigdy się nie skończyła. Podczas spotkania obecny był policjant, specjalista terapii uzależnień, finansista, specjalistka zajmująca doradztwem i realizacją projektów unijnych, a także geofizyk rodem z Rumunii, który z ogromną pasją opowiedział o swojej pracy w odległych zakątkach świata. Inkubator Kariery reprezentowała Kasia Cieloch, która opowiedziała o zadaniach i kompetencjach doradcy zawodowego oraz o pracy w charakterze freelancera.

Byliśmy również obecni na cieszyńskim Zamku, gdzie odbyła się niezwykle interesująca konferencja „Wyzwania nowoczesnego doradcy”. Podczas konferencji wystąpiła nasza koleżanka Lucyna Pietrzyk reprezentująca tym razem „Instytut Pracy Systemowej z Rodziną” w Bielsku-Białej, która opowiedziała i … pokazała jak destrukcyjny może być „Wpływ rodziny na wybory zawodowe dzieci”. Pani Barbara Kożusznik pracująca w Polskim Gimnazjum w Czeskim Cieszynie przedstawiła „Realizowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego po drugiej stronie Olzy”. Katarzyna Drózd z Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie opowiedziała jakie „Działania Powiatowego Urzędu Pracy wspierają karierę zawodową”, przytaczając konkretne dane statystyczne :), a Izabela Baszczyńska doradczyni zawodowa z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie (gospodyni spotkania) zaprezentowała na jaką „Pomoc poradni w podejmowaniu wyborów edukacyjno- zawodowych” mogą liczyć uczniowie.

Inkubator Kariery reprezentowała Kasia Cieloch z wystąpieniem nt. „Wyzwań współczesnego doradztwa w kontekście zmieniającej się rzeczywistości”, gdzie podzieliła się swoją refleksją dotycząca zmian jakie zaszły w pracy doradcy zawodowego z perspektywy jej 17-letniego doświadczenia zawodowego. Było m.in. o zmianie naszej rzeczywistości, zmianie roli doradcy i jego metod pracy, a także o coraz to nowych grupach osób poszukujących wsparcia doradczego.

Bardzo dziękujemy Izie Baszczyńskiej z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie za zaproszenie Inkubatora Kariery do włączenia się w realizację działań w ramach tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Tym samym mamy nadzieję na kontynuację naszej współpracy.

 
Wyzwania współczesnego doradztwa w kontekście zmieniającej się rzeczywistości

Ogólnopolski tydzień kariery cieszyn

Wystąpienie na seminarium "Wyzwania nowoczesnego doradcy" w Cieszynie
w ramach "Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery". Październik 2015

 

    Świat, w którym żyjemy podlega ciągłym zmianom, stąd też planowanie kariery nabiera odmien¬nego charakteru niż kiedyś. W sytuacji permanentnej zmiany musimy nie tylko dysponować specjalistyczną wiedzą, ale również umiejętnościami, które pozwolą nam skutecznie funkcjonować na rynku pracy – adaptacyjności i elastyczności w przechodzeniu z jednej roli zawodowej do drugiej, od jednego projektu do drugiego. Przewagę konkurencyjną daje dziś tzw. zdolność zatrudnieniowa czyli możliwość pozostawania w zatrudnieniu, podtrzymywania go lub stworzenie perspektywy nowego zatrudnienia.

     Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest wzrost znaczenia kształcenia ustawicznego. A co za tym idzie zachęcania młodzieży do rozwijania i nabywania umiejętności zarządzania własną karierą w perspektywie całego życia. Należy więc uświadamiać młodych ludzi, że jeśli chcą osiągnąć sukces zawodowy muszą się liczyć z koniecznością ciągłego uczenia, również po opuszczeniu murów szkoły. Warto rozwijać w nich potrzebę ciągłego doskonalenia. Dane statystyczne pokazują, że Polska na tle innych państw europejskich ciągle pozostaje na końcu pod względem ilości osób dorosłych uczestniczących w kształceniu formalnym. A przecież poszerzanie kwalifikacji, rozwój umiejętności, zdobywanie wiedzy nie tylko pomaga pozostać aktywnym zawodowo, ale również zwiększa prestiż społeczny, poprawia jakość i zadowolenie z życia. Ciągle jeszcze wśród osób dorosłych można spotkać stereotypowe myślenie, że „na ich naukę jest już za późno” albo, że „szkoła jest dla młodych”. Musimy być bardziej „otwarci na wiedzę”, ale również „oswojeni ze zmianą”, która jest nieodłącznym towarzyszem naszego życia. Zmiana zwykle kojarzy się z czymś trudnym, wymaga od nas wyjścia z tzw. strefy komfortu, ale możemy ją wykorzystać do tego aby odmieniła nasze życie.     
    Skoro niespodziewane i niepewne zdarzenia są częścią naszego życia, warto tak planować karierę aby była ona  bardziej „elastyczna”. W nurcie doradztwa zawodowego coraz popularniejsze staje się przekonanie, że warto również rozwijać umiejętność dostrzegania i wykorzystywania nieplanowanych zdarzeń w swojej karierze. Warto też samemu kreować nieplanowane zdarzenia dzięki aktywnemu włączaniu się w różnego rodzaju działalność i inicjatywy, które dają okazję do poznania ciekawych osób, rozwijają umiejętności, pomagają zdobyć nowe doświadczenia zwiększające szansę na odmianę naszego życia.
    Zachodzące zmiany dotyczą również doradztwa zawodowego. Z jednej strony wymagają od doradcy ciągłego monitorowania sytuacji na rynku pracy, z drugiej strony zmuszają do zmiany metod i form udzielania wsparcia. Kiedyś doradca był bardziej dyrektywny, pełnił rolę autokraty, który sugerował, wskazywał rozwiązania, a czasami nawet do nich przekonywał. Dzisiaj jest „towarzyszem” swojego klienta, w jego podróży do samodzielnego poszukiwania satysfakcjonujących rozwiązań. Doradca motywuje, wspiera, pokazuje szanse i możliwości. Natomiast to klient w sposób świadomy dokonuje wyboru tego, co jest dla niego najlepsze. W tej sytuacji doradca został „zwolniony” z odpowiedzialności za powodzenie klienta, jednak wymaga się od niego profesjonalizmu i świadczenia usług na najwyższym poziomie. Możliwe to jest jedynie jeśli będzie nieustannie podnosił swoje kwalifikacje, rozwijał umiejętności, podążał za zmianami. Musi wnosić do procesu doradczego motywację, zaangażowanie i aktywność.
W ostatnich latach poszerzyła się również grupa potencjalnych klientów doradcy, a co za tym idzie pojawiły się inne problemy i inne niż dawniej oczekiwania. Kiedyś klientami doradcy zawodowego były głównie osoby niepracujące, poszukujące zatrudnienia i młodzież podejmująca decyzje edukacyjne lub zawodowe. Dzisiaj częstymi klientami są osoby pracujące, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje, z różnych powodów poszukują innej pracy lub chcą osiągnąć większą satysfakcję zawodową. Coraz częściej zgłaszają się osoby powracające z emigracji, które rozpoznają możliwości i warunki podjęcia zatrudnienia w Polsce, a są także obcokrajowcy.
    Działania pomocowe, z którymi dzisiaj spotykają się doradcy dotyczą m.in. określenia celów życiowych, możliwych kierunków rozwoju, czy trendów rynku pracy, doskonalenia umiejętności podejmowania decyzji, rozwoju umiejętności interpersonalnych i tzw. kompetencji miękkich. Doradcy udzielają wsparcia w sytuacji doświadczania stresu w miejscu pracy, pomagają odnaleźć się po utracie zatrudnienia lub w zmianie dotychczasowego kierunku rozwoju zawodowego.
Aby sprostać tak licznym i zróżnicowanym oczekiwaniom trzeba cały czas doskonalić swój warsztat pracy. Współczesny doradca wykorzystuje w pracy z klientem różnorodne metody i narzędzia – wywiad, analizę danych biograficznych, obserwację, zaczerpnięte z technik kreatywnego myślenia czy planowania strategicznego.  

    Doradcy poszukują wciąż nowych dróg, które mogą pomóc radzącym się konstruować i rekonstruować ich kariery. Wymaga to ciągłego poznawania samego siebie, konfrontowania swoich potrzeb i oczekiwań oraz posiadanego potencjału z możliwościami i wymaganiami życia społecznego, a także gotowości do podejmowania niezliczonej liczby decyzji, zarówno tych codziennych, powszednich, jak i tych znaczących, związanych z wyborem drogi życiowej, kariery.