Inkubator Kariery
Twojej Kariery!

News & Updates...
 
 
Tu honorujemy CKDR - fiolet
facebook inkubator kariery

Każdy z nas uczy się przez całe życie.
Warto więc znaleźć czas na rozwijanie kompetencji i umiejętności, które będą nam przydatne w pracy zawodowej.Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych WUP Katowice pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00260/2015

szkolenie poruszanie sie po rynku pracy cieszyn

szkolenie excel podstawy komputera cieszyn

AUTOPREZENTACJA PODCZAS ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

 PLANOWANIE ŚCIEŻKI KARIERY

RYNEK PRACY BEZ TAJEMNIC

SZTUKA PISANIA SKUTECZNYCH CV i LISTÓW MOTYWACYJNYCH

BUDOWANIE OBRAZU SAMEGO SIEBIE, odkrywanie własnych możliwości i umiejętności


Podstawy obsługi komputera i Internetu

MS EXCEL

MS ACCESS

Programowanie VBA

Język SQL, MS SQL Server 
 
Akademia Rynku Pracy

 

AUTOPREZENTACJA PODCZAS ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Poruszane zagadnienia:

1.    Sztuka wywierania dobrego wrażenia.
2.    Elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
3.    Przygotowanie kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej.
4.    Przebieg rozmowy z pracodawcą.
5.    Sztuka autoprezentacji – o czym trzeba pamiętać podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
6.    Rozpraszanie obaw pracodawcy oraz  tzw. barier wewnętrznych obniżających poczucie własnej wartości i pewności siebie.
7.    Pytania pracodawców i kandydatów do pracy.
8.    Przeprowadzanie próbnych rozmów oraz ocena i utrwalanie pozytywnych efektów rozmowy i własnego zachowania.

Czas trwania warsztatów 16 godzin szkoleniowych ( 2 dni )


PLANOWANIE ŚCIEŻKI KARIERY


Poruszane zagadnienia

1.    Co to jest kariera zawodowa i czy warto ją zaplanować.
2.    Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne związane planowaniem kariery edukacyjnej i zawodowej.
3.    Odkrywanie własnego potencjału zawodowego.
4.    Planowanie kariery zawodowej.
5.    Wyznaczenie celów metodą SMART.

Czas trwania warsztatów 8 godzin szkoleniowych ( 1 dzień )


RYNEK PRACY BEZ TAJEMNIC

Poruszane zagadnienia:


1.    Podmioty rynku pracy: sprzedawca, nabywca, towar, transakcja.
2.    Działania marketingowe osób poszukujących zatrudnienia.
3.    Tendencje na rynku pracy – zawodowe metamorfozy, branże przyszłości.
4.    Określenie źródeł pozyskiwania informacji o miejscach pracy.
5.    Skuteczne metody nawiązywania kontaktów z pracodawcami.
6.    Networking – sieć kontaktów.
7.    Metody rekrutacji i selekcji pracowników.
8.    Analiza różnych form aktywności zawodowej.

Czas trwania warsztatów 8 godzin szkoleniowych ( 1 dzień )

 
SZTUKA PISANIA SKUTECZNYCH CV I LISTÓW MOTYWACYJNYCH

Poruszane zagadnienia:


1.    Rola Curriculum Vitae oraz listu motywacyjnego w poszukiwaniu pracy.
2.    Niezbędne elementy życiorysu zawodowego.
3.    Schemat przygotowania CV.
4.    Zasady pisania listu motywacyjnego.
5.    Pozostałe dokumenty niezbędne w poszukiwaniu zatrudnienia:
 • kwestionariusz osobowy,
 • portfolio,
 • referencje.
6.    Przygotowanie własnych dokumentów aplikacyjnych.

Czas trwania warsztatów 8 godzin szkoleniowych ( 1 dzień )

 
BUDOWANIE OBRAZU SAMEGO SIEBIE - odkrywanie własnych możliwości i umiejętności

Poruszane zagadnienia:


1.    Samopoznanie w zakresie preferencji zawodowych i ich znaczenie w podejmowaniu określonego zatrudnienia.
2.    Typy osobowości zawodowych wg J. Hollanda.
3.    Określanie umiejętności, mocnych i słabych stron, zdolności  i zainteresowań.
4.    Diagnoza wartości orientujących przyszłą karierę zawodową.
5.    Ocena predyspozycji i postaw przedsiębiorczych.
6.    Testy do samooceny.

Czas trwania warsztatów 8 godzin szkoleniowych ( 1 dzień )


 

Szkolenia InformatyczneEXCEL jest aplikacją stosowaną niemal we wszystkich branżach, w
firmach, instytucjach oraz przez użytkowników domowych. Jej bardzo szerokie możliwości, w połączeniu z uniwersalną formą arkusza kalkulacyjnego mogą sprawić, że nasza praca stanie się znacznie łatwiejsza i przyjemniejsza.
Możliwość stosowania funkcji,
tabel przestawnych, tworzenia własnych formuł obliczeniowych czy stosowanie makr w automatyzacji czynności pozwala znacznie skrócić czas i polepszyć jakość naszej pracy związanej z analizą, raportowaniem, podsumowaniami finansowymi i innymi działaniami, z którymi wielu z nas na co dzień się zmaga.

Oczywiście możemy poświęcić swój cenny czas na studiowanie literatury fachowej lub odkrywanie, metodą prób i błędów, kolejnych przydatnych funkcji programu. Jednak warto zastanowić się czy zamiast tego, od razu nie zacząć uczyć się od ekspertów, którzy w swojej wieloletniej pracy zawodowej poznali praktyczne zastosowania i rozwiązania jakie oferuje Excel. Dzięki temu, sprawnie i skutecznie, w tempie dostosowanym do naszych oczekiwań i możliwości, posiądziemy wiedzę i umiejetności, które uczynią z nas ekspetów w swojej dziedzinie.Zagadnienia poruszane przez nas to m.in:
 •     Omówienie interfejsu / okna programu
 •     Podstawowe operacje na kolumnach wierszach i komórkach
 •     Wstawianie, edytowanie, kopiowanie, wklejanie, usuwanie danych
 •     Adresowanie i przypisywanie nazw
 •     Wypełnianie seriami danych
 •     Ochrona i zabezpieczanie arkusza
 •     Formaty danych, formatowanie warunkowe
 •     Omówienie funkcji Excela
 •     Zastosowanie funkcji i formuł obliczeniowych (analiza, porównanie tabel i wyszukiwanie wartości)
 •     Operacje na zakresach danych (zaawansowane filtrowanie, sortowanie, sprawdzanie poprawności danych)
 •     Tabele przestawne
 •     Analiza warunkowa, scenariusze, szukanie wyniku
 •     Import i export danych zewnętrznych (pliki tekstowe, Access)
 •     Automatyzacja pracy za pomoca makropoleceń
 •     Zasady programowania w języku VBA
 •     Formularze VBA

 

Nasze szkolenia / konsultacje zawsze dostosowane są do poziomu i możliwości uczestnika, dlatego zarówno osoby początkujące jak i bardziej zaawansowane,  łatwo i szybko podwyższają swoje kompetencje.
Nasza skuteczność  wynka nie tylko  z szerokiej
wiedzy eksperckiej prowadzących, wykraczającej znacznie poza obszar Excela, lecz rówinież z podejścia zorientowanego na rozwiązywanie konkretnych " z życia wziętych" zagadnień i problemów podnoszonych podczas spotkań przez uczestników. W efekcie często powstają aplikacje "szyte na miarę", wdrażane i wykorzystywane natychmiast przez kursantów w ich codziennej pracy, co dla nich i dla nas stanowi najlepszy certyfikat.
  

Kurs dla kelnerów II stopnia jest rozszerzeniem wiedzy kursu dla kelnerów I stopnia połączony z nowymi zagadnieniami. Na ten kurs zapraszamy wszystkie osoby, które są absolwentami kursu kelnerskiego I stopnia oraz pracowników branży gastronomicznej , chcących rozszerzyć swoje umiejętności o specjalistyczną wiedzę.

 

Program:

 

    przygotowanie sali konsumpcyjnej do przyjęcia gości (czystość, sprzęt, asortyment)

    zachowanie kelnera podczas obsługi gości (od wejścia po wyjście gości)

    psychologia sprzedaży czyli jak osiągnąć wysokie napiwki

    sprzedaż sugerowana - czy zawsze?

    celebracja wina - warsztaty

    flambirowanie - warsztaty

 

 

Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne ćwiczenia prowadzone są przez profesjonalnych trenerów. Fachowa wiedza i wieloletnie doświadczenie w zawodzie kelnera, doradcy gastronomicznego, audytora, managera gastronomii oraz specjalisty ds. kształcenia pracowników branży HoReCa powodują, że trenerzy są uważani w środowisku za kompetentnych nauczycieli o szerokiej fachowej wiedzy. Zajęcia odbywają się w sali treningowej znajdującej się w Wiśle

 

CENA: tylko 590 zł

 

w cenie zawarte zostały:

 

    16 godzin ćwiczeń ( 2 dni )

    opieka trenera na czas szkolenia

    materiały szkoleniowe: dydaktyczne, pomocnicze,

    kawa, herbata

    egzamin sprawdzający wiedzę teoretyczną i praktyczną nabytą podczas kursu

    certyfikat w dwóch językach,